Sirküler: 48/14                                                                                                             06.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı’nın 22 Ocak 2014 tarih ve 14-14 sayılı yazısı.       

İlgi yazıda;   Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (ÇUDGMM)

Tarafından hazırlanan aylık haber bülteni  “MARSEC COE Newsletter”in ilk basımının Ocak 2014 ayında tamamlandığı bildirilmektedir.

ÇUDGMM Komutanlığının icra ettiği faaliyetler, deniz güvenliği ile ilgili gelişmeler ve deniz güvenliği paydaşlarının uluslararası koordinasyonuna katkı sağlamak maksadıyla oluşturulan MARSEC COE Newsletter’in, her ayın ilk haftasında ÇUDGMM internet sayfasında (www.dgmm.tsk.tr)  pdf formatında yayınlanacağı belirtilmekte olup, söz konusu bültene; deniz güvenliği ile ilgili haberler, faaliyetler ve makaleler göndermek suretiyle katkı sağlamak için son sayfadaki irtibat bilgileri kısmından istifade edilebileceği bildirilen yazı ve MARSEC COE Newsletter Ocak sayısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

 

Eki: İlgi yazı+ MARSEC COE Newsletter Ocak sayısı (5 Sayfa)