Sirküler: 484/13                                                                                                               03.12.2013

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği’nin, 27.11.2013 tarih ve 2013/290 sayılı yazısı.   

İlgi yazı ekinde alınan,  2014 yılı Mersin Limanı şahıs ve araç giriş kartlarının yenilenmesine ilişkin esaslar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter    

 

Ek: 2014 yılı Mersin Limanı şahıs ve araç giriş kartlarının Yenilenmesine ilişkin esaslar (2 sayfa)