Sirküler: 485/13                                                                                                               04.12.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Üyelerimizin hizmet aldığı veya hizmet verdiği birim/kurum/kuruluşlarla ilgili değerlendirmeler yapabilmek amacıyla çalışmalarda bulunmak, gerek 5174 sayılı TOBB Kanunu, gerekse TOBB Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi gereği odamızın asli görevleri arasındadır.

Bu kapsamda, üyelerimizin büyük bir çoğunluğunu doğrudan ilgilendiren Mersin Limanının özelleşme sonrası sürecini değerlendirmek üzere Mersin Üniversitesi işbirliği ile özel bir anket formu hazırlanmıştır.

Odamızca görevli personel marifeti ile adreslerinize elden teslim edilecek olan “Anket Formu”nun şirketlerin özellikle Mersin Limanı ile ilgili iş ve işlemlerle doğrudan ilgili birinci derece yetkilileri tarafından doldurulması önem arz etmekte olup en geç 3 iş günü sonrası kapalı zarfla görevli personelimiz tarafından teslim alınacaktır.

Kısa bir süre içinde tarafınıza iletilecek olan anket formunun yukarıdaki açıklamalar dahilinde doldurularak Odamız personeline elden tesliminin sağlanmasını önemle rica ederiz.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter