Sirküler: 486/13                                                                                                               05.12.2013

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: “Değişikliklerin Bildirilmesi”  hakkında

5174 Saylı TOBB Kanunu’nun, “Değişikliklerin Bildirilmesi”  hakkındaki 10. Maddesi ile Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği, “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.”

Söz konusu yasal düzenlemeye istinaden, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Odamıza bildirmeyenler ve ticaret siciline tescili zorunlu olan hususları yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan üyelerimizin,  01.01.2014 tarihine kadar bu yasal zorunluluğu yerine getirmeleri; aksi halde bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarının gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter