Sirküler: 491/13                                                                                                             10.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Sümer Holding A.Ş.’nin 05.12.2013 tarih ve 3587 sayılı, “SEKA Taşucu Limanında Yaptırılacak Römorkör ve Morinbot, Donatım, Seyir, Koruyucu Bakım ile Klavuzluk Hizmetlerine İlişkin İhale İlanı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (3 Syf.)