Sirküler: 497/13                                                                                                             16.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)”, 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki: İlgili Tebliğ ( 1 Sayfa)