Sirküler: 499/13                                                                                                             16.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) ”, 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile, 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2)’ne ekli Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının 8529 tarife pozisyonu ‘Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar’ başlığı altında bulunan “Bu pozisyon, 8525 pozisyonunda veya 90. Fasılda yer alan kameralarla kullanılmaya mahsus sehpaları (tripod) içermez (yapıldıkları maddeye göre sınıflandırma).” ve ‘FASIL 90-Genel Açıklamalar’ başlığı altında bulunan “Bu fasıl ve 8525 pozisyonunda yer alan kameralarla kullanıma mahsus tripodlar yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılır.” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ ( 1 Sayfa)