Sirküler: 511/13                                                                                                             26.12.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın, 10/12/2013 tarih ve 72232613/19/140/4384 sayılı yazısı.,

Mersin Liman Başkanlığı’nın yazısı ekinde yer alan Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2013 tarih ve 9855 sayılı yazılarında, 3.000 GT’nin üzerindeki deniz taşıtlarında bulunması zorunlu olan ve acil durumlarda kimlik ve pozisyon bilgilerinin arama kurtarma merkezlerine iletilmesini sağlayan EPIRB cihazlarının kayıt altına alınması zorunluluğundan bahsederek, IMO GMDSS Master Planında kayıtların tutulmasından sorumlu idare olarak Genel Müdürlüklerine bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM)’nin gösterildiği, Türk Bayraklı Gemiler için kayıtların rahatlıkla yapılabilmesini teminen Genel Müdürlüklerinin web sayfasında AAKKM’ linki aracılığı ile ücretsiz on-line kayıt bölümünün oluşturulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu kapsamda 31.10.2013 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 31 ve 39 uncu maddeleri değiştirilip kayıt zorunluluğu olduğu vurgulanarak buna uymayanlar hakkında uygulanacak cezalardan bahsedilmektedir.

Bu kapsamda yazımız ekinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, cezaların yüksek olduğu bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gereken hassasiyetinin gösterilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Syf.)