Sirküler: 515/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1), 30.12.2012 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 7,55
b) Beyanname 7,55
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 15,10
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 75,00
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 206,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 – Nüfus cüzdanları 6,75
7 – Aile cüzdanları 69,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 92,50
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 92,50
11 – Motorlu araç trafik belgesi 92,50
12 – Motorlu araç tescil belgesi 69,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 69,50
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 4,75
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,75

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ