Sirküler: 58/14                                                                                                             18.02.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.02.2014 tarih ve 3429 sayılı, “OIC Büyükelçiler Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)