Sirküler: 64/14                                                                                                          21.02.2014  

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin 10.02.2014 tarihli ve 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Bu karar, 19.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar (4 Sayfa)