Sirküler: 66/14                                                                                                             24.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 17.02.2014 tarih ve 3502 sayılı yazısı ekinde alınan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, 14 Şubat 2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ (2 Sayfa)