Sirküler:  068/15                                                                                                            06.03.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: IMDG Kod Eğitimi Tarih Değişikliği Hk.

 

İlgi :    a) 10 Şubat 2015 tarih ve 044/15 sayılı sirkülerimiz. 

             b) Mersin Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 05 Mart 2015 tarihli E-

                 Mail Mesajı.           

İlgi (a) sirkülerimiz ile 11-12-13-14-15 Mart 2015 tarihlerinde yapılacağı bildirilen, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code)  Eğitim ve Yenileme Eğitim Seminerlerinin, Genel Farkındalık Eğitiminin 17 Mart 2015’e  (10:00-19:00), Göreve Yönelik Eğitimin  18-19-20 Mart 2015’e  (10:00-19:00), Yenileme Eğitiminin ise 21 Mart 2015’e  (10:00 -16:30)’a ertelendiğini bildiren ilgi (b) e-mail ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi E-Mail Mesajı (2 Sayfa)