Sirküler: 69/14                                                                                                                28.02.2014

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2014/5859 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 9/2/2014 tarih ve 28908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile, 8/1/2010 tarihli ve 2010/51 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dünya genelinde yaşana ekonomik kriz nedeniyle, 1/1/2007-31/12/2009 tarihleri arasında gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla alınan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin İhracat taahhütleri 31/12/2014 tarihine kadar yapılacak ihracatla kapatılabilir.”

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgili Karar ve eki (2 Sayfa)