Sirküler:  073/15                                                                                                       12.03.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı”, 11 Mart 2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararda,  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 23,00 TL (Yirmi Üç Türk Lirası) olarak tespitine karar verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

 

Ek: Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı ( 1 Sayfa)