Sirküler: 75/14                                                                                                             05.03.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 18/02/2014 tarih ve 335 sayılı  “Limana Karadan Dolu Gelen veya Limanda İçi Doldurulan İhracat/Kabotaj Rejimine Tabi Dolu Konteynerlerin Bedelsiz Ardiye Süreleri İle İlgili Esasları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)