Sirküler:  075/15                                                                                                       13.03.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünce, “Deniz Alanlarında Veri Toplama İşinde Kullanılmak Üzere Takip Gemisi Hizmet Alımı İhalesi” yapılacağı, 11 Mart 2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’ de duyurulmuştur.

Türk karasuları ve uluslararası sularda yapılacak deniz alanlarında veri toplama işine ilişkin söz konusu ihale, TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23 gereği açık ihale usulü ile yapılacak olup, ihale son teklif verme tarihi 02.04.2015, ihale son teklif verme saati 14:00 olarak belirlenmiştir. İşin süresi, takip gemisinin teslim tarihinden itibaren on (10) aydır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

 

Eki: İhale ilanı (3 Sayfa)