Sirküler:  077/15                                                                                                       13.03.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi”, 02.03.2015 tarihli ve 14739 sayılı Bakanlık Makam oluru ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönerge, gemiadamları eğitim ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının Gemiadamları eğitim Bilgi Sisteminde yetkilendirilme şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu yönerge hükümlerini Ulaştırma denizcilik ve haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

 

Not: Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi’ne Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün sayfasından ulaşılabilir.