Sirküler:  084/15                                                                                                            18.03.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 09.03.2015 tarih ve 4585 sayılı    “2015 Türk-Arap Ekonomi Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi yazı (2 Sayfa)