Sirküler: 96/14                                                                                                             31.03.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 21.03.2014 tarih ve 2014/1 sayılı “Geçici Depolama Yeri” konulu Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelgede, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin geçici depolama yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması ve buralarda yapılacak değişikliklere ilişkin hükümlerinin uygulamasında yapılacak işlemler belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: İlgili Genelge ve Ekleri (10 Sayfa)