Sirküler: 98/14                                                                                                             02.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ICC- Türkiye Milli Komitesi’nin, 20/03/2014 tarihli “Uygulamada Akreditifler Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: İlgi Yazı (5 Sayfa)