Sirküler: 99/14                                                                                                       02.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 21.03.2014 tarih ve 6057 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu İstihdam Teknik Komitesi 2013-2014 Eylem Planında yer alan “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulama İhtiyaçları Doğrultusunda İncelenmesi” başlıklı eylem maddesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sorumluluğunda alt çalışma grubu oluşturularak bir anket hazırlandığı bildirilmektedir.

http://app.csgb.gov.tr/isggm/anket/yasa2014/yasaanket2014.html    adresinde kayıtlı anket 07 Nisan 2014 tarihine kadar online olarak doldurulabilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ek:  İlgi Yazı (5 Sayfa)