Sirküler:  099/15                                                                                                       03.04.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: İstanbul Sanayi Odası’nın 31.03.2015 tarih ve 3565 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının, sanayimize ve ekonomimize ilişkin önemli bir referans niteliğinde olduğu ve Türk Sanayi sektöründeki gelişmeleri yansıtan çalışmanın, aynı zamanda araştırmaya katılan kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı tanıtımına da katkıda bulunduğu belirtilmektedir.

Bu araştırmada geçmiş yıllardan farklı olarak, 2014 yılı Türkiye’nin, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın internet üzerinden “Anket Kullanıcı Girişi” uygulaması ile yürütülmesine karar verilmiştir. Söz konusu uygulamaya giriş için 2013 yılında “Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında yer almış kuruluşlara kullanıcı adı ve parola bilgileri e-posta aracılığı ile İstanbul Sanayi Odasınca gönderilecektir. Çalışmaya yeni katılacak kuruluşların ise web sayfası üzerinden uygulamaya kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Buna göre, üretimden satışları 65 milyon TL’yi aşan ve 2014 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi kuruluşu Araştırmasına katılmak isteyen kuruluşların; www.iso.org.tr/iso500anket adresinde yer alan “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak anket bilgilerini doldurmaları ve mali mühür uygulaması ile Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-Beyanname); 4 Mayıs 2015 tarihine kadar yüklemeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)