Sirküler: 103/18                                                                                                                                        19.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Alkazar Teknesi Satışı Hk.

İlgi     : T.C. Marmaris 1.İcra Dairesi’nin 12.04.2018 tarih ve 2015/49 Esas No’lu yazısı

Odamıza gönderilen ilgi yazı ile ; T.C. Marmaris 1. İcra Dairesi’nin 2015/49 Esas Numaralı dosyasında hazırlanan “Alkazar” isimli teknenin gemi satış ilanı gönderilmiş olup, söz konusu satış ilanının bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı