Sirküler: 141/18                                                                                                                                        01.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

SÜRELİDİR

 

Konu: Balast Suyu Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 03.05.2018 tarih ve E.35278 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; ülkemizin taraf olduğu “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme”nin uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere hazırlanan Yönetmelik Taslağı ekte sunulmakta olup, uygulama esasları ile ilgili Odamız görüşleri istenilmektedir.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, bahse konu Yönetmelik Taslağının incelenmesini ve olası görüşlerinizin 07 Haziran 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı