Sirküler: 255/17                                                                                                             03.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.08.2017 tarih ve 12050 sayılı, “Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu”nu konu alan yazısı ektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı