Serbest Pazar ekonomisine geçişle birlikte, iç ve dış ticaret gerek yoğunluk, gerek hacim itibariyle artmış; bu artışa paralel olarak hukuki ihtilaflar hızla çoğalmıştır. Çoğalan bu ihtilafları kısa sürede çözüme kavuşturmak, teşebbüsler ve iş alemi için bir ihtiyaç halini almıştır.

Çoğalan uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması kadar, şekli işlemlerin azlığı,  uzman-bağımsız kişilerle objektif kriterlerle sonuçlandırılması da önemlidir. İşte tahkim, bu beklenti ve ihtiyaçların sonucu ortaya çıkan bir yargılama yöntemidir.

Tüccar ve sanayicilerin gerek birbirleriyle veya yabancılarla olan, gerekse yabancıların birbirleriyle olan ticari ve sınai alanda çıkacak ihtilaflarının süratle çözümü için 1991 yılında TOBB Tahkimi kurulmuştur.

Tahkim, Kanunların yasaklanmadığı konularda taraflar arasında doğmuş veya doğacak anlaşmazlıkların “Tahkim Sözleşmesi” veya “Tahkim Şartı” denilen bir sözleşme hükmü uyarınca adli yargıya başvurmadan taraflarca ve/veya yetkili şahıs ve mercilerce tayin edilmiş bulunan gerçek kişiler (hakemler) tarafından verilen bir hakem kararıyla çözümlenmesidir.

Tahkim, başta uluslararası olmak üzere ülkemizde de anlaşmazlıkların ilgili konunun uzmanı hakem veya hakemlerce kısa bir sürede çözümünün sağlanması ve mahkeme kararı gibi geçerli sayılması nedeniyle, gittikçe yaygınlaşan bir müessesedir.

Ticaret ve sanayi erbabının, yurt içi ve uluslararası alandaki ticari veya sınai ihtilaflarının, tahkim yoluyla çözümünü istedikleri takdirde, akdedecekleri sözleşmelere,Bu sözleşmeden veya bu sözleşme ile ilgili olarak doğacak ihtilaflar, TOBB Tahkim Tüzüğü hükümleri uyarınca tahkim yoluyla halledilir.””şartının (TAHKİM ŞARTI) konulması veya bu konuda TAHKİM SÖZLEŞMESİ yapılması, hakem seçimi ve sayısıyla ilgili bilgilerin de belirtilmesi ve anlaşmazlık vukuunda, TOBB Tahkim Divanı Başkanlığına başvurması yeterli olacaktır.

TOBB Tahkimi ile ilgili başvuru koşulları ve diğer detaylı bilgilere aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilmektedir:

TOBB Tahkim Divanı

Tahkim Mevzuatı

Başvuru

TOBB Tahkimi Kitabı

TOBB Tarafından Hazırlanan Tahkim Sunumu

TOBB Tahkim Divan Başkan Vekili Prof.Dr.Zühtü AYTAÇ’ın Makalesi (Kasım 2016-İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Ticareti Dergisi)

TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun Tahkim Divanına İlişkin Duyurusu