TÜZEL KİŞİLER İÇİN

ODA KAYIT BEYANNAMESİNE EKLENECEK EVRAKLAR (MERKEZ)

  1. DİLEKÇE
  2. ŞİRKET KURULUŞU İLE İLGİLİ TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ
  3. SON BİR AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ (ASLI)
  4. SON BİR AY İÇİNDE ALINMIŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KAYIT SURETİ (ASLI)
  5. TEMSİLCİLERİN NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ (ASLI)
  6. TEMSİLCİLERİN NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ (E-DEVLETTEN ALINANDA OLABİLİR)
  7. TEMSİLCİLERİN YENİ ÇEKİLMİŞ İKİ ADET FOTOĞRAFI
  8. TEMSİLCİLERİN İKAMETGAH İLMUHABERİ VEYA TEZKERESİ (E-DEVLETTEN ALINANDA OLABİLİR)
  9. TESCİL İLANINDA YAYINLANMAMIŞSA NOTER TASDİKLİ ANA SÖZLEŞMESİ
  10. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ