TÜZEL KİŞİLER İÇİN

ODA KAYIT BEYANNAMESİNE EKLENECEK EVRAKLAR

 1. DİLEKÇE
 2. ŞİRKET MERKEZİ KURULUŞU İLE İLGİLİ TİCARET SİCİLİ GAZETESİ FOTOKOPİSİ (VARSA DEĞİŞİKLİK GAZETELERİ)
 3. ŞUBE AÇILIŞI İLE İLGİLİ TİCARET SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ
 4. SON BİR AY İÇİNDE ALINMIŞ TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ (ASIL)
 5. SON BİR AY İÇİNDE ALINMIŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KAYIT SURETİ (ASIL)
 6. ŞİRKET MERKEZİNİN KAYITLI OLDUĞU ODADAN ALINAN ODA SİCİL KAYIT SURETİ (FOTOKOPİ OLABİLİR)
 7. TEMSİLCİLERİN NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ (ASIL)
 8. TEMSİLCİLERİN NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ (E DEVLETTEN ALINAN DA OLABİLİR)
 9. TEMSİLCİLERİN YENİ ÇEKİLMİŞ İKİ ADET FOTOĞRAFI
 10. TEMSİLCİLERİN İKAMETGAH İLMUHABERİ VEYA TEZKERESİ (E DEVLETTEN ALINAN DA OLABİLİR)
 11. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ