loo1

Uluslararası Deniz Taşımacılığı Firmalarında Çalışan Operasyon Elemanlarının Mesleki Niteliklerinin Arttırılması Projesi

Odamızın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Üniversitesi’nin proje ortaklığında hazırlayarak AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunduğu “Uluslararası Deniz Taşımacılığı Firmalarında Çalışan Operasyon Elemanlarının Mesleki Niteliklerinin Artırılması” konulu projemiz kabul edilmiş olup, 19 Ocak 2010 tarihinde sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Proje kapsamında, Mersin’de kurulu Uluslararası deniz taşımacılığı ve lojistik firmalarının operasyon departmanlarında Yönetici olarak çalışan personellerin arasından aşağıda kayıtlı kriterlere sahip 10 kişi, seçici kurul tarafından belirlenerek, Avrupa’daki iyi örnek ve uygulamaları yerinde görmek, çalışma alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurmak ya da geliştirmek maksadıyla, İspanya’da 10-25 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılacak olan inceleme ve tetkik ziyareti heyetine dahil edileceklerdir.
Yurtdışı Proje ortağımız “Austriana Business and Enterpreneurship Federation” tarafından hazırlanan program dahilinde, İspanya’da mevcut başlıca limanlar, lojistik merkezler, denizcilik firmaları, lojistik firmaları ile toplantılar ve ikili görüşmeler yapılacaktır.
Katılımcılarda aranacak temel kriterler;
1) Katılımcıların hali hazırda uluslararası deniz taşımacılığı ve lojistik firmalarının operasyon departmanlarında Yönetici olarak çalışıyor olması,
2) Katılımcıların İngilizce dil bilgisine hâkim olması ve özellikle İngilizce konuşma yetkinliği yeterli seviyede olması (seçici kurulda üniversiteden yabancı diller bölümünden bir akademisyenin yer alması ile katılımcı İngilizce konuşma dil bilgisi ölçülecektir),
3) Katılımcının yabancı dil bilgisinin ölçülmesi için İngilizce dil sınavına davet edilecektir. Yapılacak olan sınavda başarı notu 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.  (ÜDS ya da TOEFL vb. sınav belgesi olanlar için bu kriter aranmayacaktır),
4) Lisans veya ön lisans mezunu olması ve Mersin il sınırları içerisinde ikamet etmesi,
5) Günümüz iş hayatının bir parçası olan bilgisayarı kullanabilmesi ve yurt dışında firması ile ilgili sunum yapması gereğinden, power-point, word, Excel gibi bazı temel bilgisayar programlarına hâkim olması,
6) Katılımcının yurt dışı çıkışına engel her hangi (işsel, hukuki, ailesel) bir durumun olmaması,
7) Takım çalışmasına uygun, görev ve sorumluluğunun farkında olması,
8) Mesleki ve kişisel gelişimlerinde yeniliklere açık ve gönüllü olmaları da seçim kriterleri arasındadır.
Bu kriterler doğrultusunda yapılacak müracaatlar sonucu seçilecek olan katılımcılara, çalıştığı firmalar tarafından Projeye katılabileceklerine ilişkin izin belgesi verilmesi gerekmektedir.
Değerlendirmede, her firmadan tek bir katılımcı seçilecektir.
Tüm kriterleri yerine getirebilen, dil sınavında başarılı olan (yukarıdaki kriterlere göre)  katılımcı adayları, Proje ortaklarınca oluşturulacak olan seçici kurul tarafından mülakata tabi tutularak nihai katılımcılar (10 kişi) belirlenecektir.
Belirleme sonrasında düzenlenecek olan dil ve kültürel hazırlıklara katılmayan proje katılımcısı, proje kapsamından çıkartılacaktır.
Katılımcıların İspanya gidiş-geliş yol masrafları Proje tarafından karşılanacak olup, toplamda kişi başı 650 EUR (%80’i seyahat öncesi, %20’si proje bitiminde) harcırah verilecektir. Diğer tüm masraflar katılımcıya aittir.