Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesine Eklenecek Evraklar (Merkez)       

1. Dilekçe

2. Şirket Kuruluşu İle İlgili  Ticaret Sicili Gazetesi’nin Aslı Veya Onaylı Örneği (Varsa Değişiklik Gazeteleri)

3. Son Bir Ay İçerisinde Alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Aslı)

4. Son Bir Ay İçinde Alınmış Ticaret Ve Sanayi Odası Kayıt Sureti  (Aslı)

5.  Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri  (Aslı)

6. Temsilcilerin Onaylı Ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

7. Temsilcilerin Yeni Çekilmiş  Bir  Adet Fotoğrafı

8. Temsilcilerin İkametgah İlmuhaberi Veya Tezkeresi (Aslı)

9. Tescil İlanında Yayınlanmamışsa Noter Tasdikli Ana Sözleşmesi

Tüzel Kişiler İçin  Oda Kayıt Beyannamesine Eklenecek Evraklar (Şube)       

1. Dilekçe

2. Şirket Merkezi Kuruluşu İle İlgili  Ticaret Sicili Gazetesi Fotokopisi (Varsa Değişiklik Gazeteleri)

3.  Şube Açılışı İle İlgili Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı Veya Onaylı Örneği

4. Son Bir Ay İçinde Alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Asıl)

4. Son Bir Ay İçinde Alınmış Ticaret Ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Asıl)

5.Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri  (Asıl)

6. Temsilcilerin Onaylı Ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

7. Temsilcilerin Yeni Çekilmiş Bir Adet Fotoğrafı

8. Temsilcilerin İkametgah İlmuhaberi Veya Tezkeresi  (Asıl )

Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesine Eklenecek Evraklar      

1. Dilekçe

2. Tescil İlanının Yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı Veya Onaylı Örneği (Varsa Değişiklik Gazeteleri.)

3. Son Bir Ay İçerisinde Alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (Asıl)

4. Son Bir Ay İçinde Alınmış Ticaret Ve Sanayi Odası Kayıt Sureti  (Asıl)

5. Noter Tasdikli İmza Sirküleri  (Asıl)

6. Onaylı  Ve  Fotoğraflı  Nüfus Cüzdanı Örneği

6. İkametgah İlmuhaberi Veya Tezkeresi  (Asıl)

7. 1 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf

8. Vergi Levhası Veya Vergi Kaydını Gösterir Belge. (Fotokopi)