Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi

Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesine Eklenecek Evraklar (Merkez)       

1. Dilekçe

2. Şirket Kuruluşu İle İlgili  Ticaret Sicili Gazetesi’nin Aslı Veya Onaylı Örneği (Varsa Değişiklik Gazeteleri)

3. Son Bir Ay İçerisinde Alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Aslı)

4. Son Bir Ay İçinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti  (Aslı)

5.  Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri  (Aslı)

6. Temsilcilerin  Nüfus Cüzdanı Örneği (E-Devletten alınan barkodlu çıktılar kabul edilmektedir.)

7. Temsilcilerin Yeni Çekilmiş  İki  Adet Fotoğrafı

8. Temsilcilerin İkametgah İlmuhaberi veya Tezkeresi (Aslı)(E-Devletten alınan barkodlu çıktılar kabul edilmektedir.)

9. Tescil İlanında Yayınlanmamışsa Noter Tasdikli Ana Sözleşmesi

10. Vergi Levhası Fotokopisi

Tüzel Kişiler İçin  Oda Kayıt Beyannamesine Eklenecek Evraklar (Şube)       

1. Dilekçe

2. Şirket Merkezi Kuruluşu İle İlgili  Ticaret Sicili Gazetesi Fotokopisi (Varsa Değişiklik Gazeteleri)

3.  Şube Açılışı İle İlgili Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı Veya Onaylı Örneği

4. Son Bir Ay İçinde Alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Asıl)

5. Son Bir Ay İçinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Asıl)

6.Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri  (Asıl)

7.Temsilcilerin  Nüfus Cüzdanı Örneği (E-Devletten alınan barkodlu çıktılar kabul edilmektedir.)

8. Temsilcilerin Yeni Çekilmiş İki Adet Fotoğrafı

9. Temsilcilerin İkametgah İlmuhaberi Veya Tezkeresi  (Asıl )(E-Devletten alınan barkodlu çıktılar kabul edilmektedir.)

 10. Vergi Levhası Fotokopisi

Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesine Eklenecek Evraklar      

1. Dilekçe

2. Tescil İlanının Yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı Veya Onaylı Örneği (Varsa Değişiklik Gazeteleri.)

3. Son Bir Ay İçerisinde Alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (Asıl)

4. Son Bir Ay İçinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti  (Asıl)

5. Noter Tasdikli İmza Sirküleri  (Asıl)

6. Nüfus Cüzdanı Örneği (E-Devletten alınan barkodlu çıktılar kabul edilmektedir.)

6. İkametgah İlmuhaberi veya Tezkeresi  (Asıl)(E-Devletten alınan barkodlu çıktılar kabul edilmektedir.)

7. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf

8. Vergi Levhası Veya Vergi Kaydını Gösterir Belge. (Fotokopi)