Üye Memnuniyet Anketi
  Sayın Üyemiz

  Bu anket çalışması Mersin Üniversitesi ile Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle yürütülmektedir. Anketin amacı MDTO üyesi firmaların sorunlarını, öngörülerini ve beklentilerini tespit etmektir. Çalışma bulgularında yola çıkarak kamu kurumlarının yatırımlar ve sorunlara çözüm üretmeleri talep edilecektir. Bunun yanı sıra araştırma sonuçları MDTO’nın stratejik plan çalışmaları kapsamında hangi alanlarda sektöre yönelik çalışmalar yapması gerektiği konusunda yön verecektir. Zaman ayırdığınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
  4. Firmanın Faaliyet Alanları :

  5. Faaliyetlerinizi ofisinizin dışında varsa hangi altyapı ve tesislerinizle gerçekleştirmektesiniz?

  6. Ticarete konu olan hizmetin nerelere verildiğini yüzde dağılım olarak belirtiniz.

    % Dağılım Hizmetin ağırlıklı olarak verildiği ilk 3 İl/Ülke
  Mersin
  Yurtiçi (Mersin hariç)
  Yurtdışı

  7. Ekonomik faaliyet gösterdiğiniz sektörün geleceğine yönelik tehditlere ilişkin görüşünüzü belirtiniz.

  İthalattaki Azalma :
  İhracattaki Azalma :
  Transit Ticaretteki Azalma :
  Liman Tarifelerinin Yüksel Olması :
  Liman Hizmetlerinin Yetersiz Olması :
  Limanın Tekel Olması :
  Bazı Önemli Yüklerin Mersin’den İskenderun Limanına Kayması :

  8. Aşağıdaki kategorilerde işletmenizin faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaştığınız sorunları önem düzeyine göre belirtiniz.

  Finansal Sorunlar
  Kredi/Fon kullanımı konusunda yaşanan güçlükler (Teminat sıkıntısı, borçlanma faiz oranını yüksekliği vb.) :
  Piyasadaki nakit sıkıntısı, tahsilât sorunu :
  Kamu Yükünün Ağırlığı(Vergi, SGK primi vb.) :
  Kurdaki Dalgalanmalar :

  Sektörel-Kurumsal Sorunlar
  Hizmet alım maliyetlerinin yüksek olması :
  Kalifiye personel bulunmaması :
  Aşırı ve düzensiz rekabet :
  Kira bedellerinin yüksek olması :
  Taşımacılık Maliyetinin yüksek olması :

  Alt Yapı Sorunları
  Ulaşım altyapısının yetersiz olması ve kalite sorunu :
  Mersin Limanının Karayolu bağlantısının yetersiz olması :
  Mersin’deki karayollarının kalitesinin düşük olması :
  Havayollarının yetersiz olması :
  Havayollarının kalitesinin düşük olması :
  Lojistik tesislerin sayı olarak yetersizliği :
  Lojistik tesislerin (depolar, paketleme tesisleri, aktarma merkezleri) kalitesinin düşük olması :
  Lojistik tesislerden alınan hizmetlerin fiyatlarının yüksek olması :
  Alt yapı sistemleri ile ilgili karşılaştığınız problemler (enerji, kanalizasyon, doğalgaz, iletişim, aydınlatma, güvenlik sorunu …) :

  Diğer Sorunlar
  Dünyada ve bölgemizdeki Jeopolitik riskler :
  Mevzuatın uygulanmasında kurumlar arası farklılık ve uyumsuzluklar :
  Mevzuat değişiklikleri ve yeni düzenlemelere uyum sürecinde yaşanan sıkıntılar :

  9. Son 1 yıl içinde (2018 yılı) ekonomik faaliyetlerinizin büyüklüğü (cironuz) hangi oranda değişti?

  10. Kısa dönemde (gelecek 1yıl içinde) Türkiye’de ihracata yönelik beklentileriniz/öngörüleriniz

  11. Kısa dönemde (gelecek 1 yıl içinde) Türkiye’de ithalata yönelik beklentileriniz/öngörüleriniz

  12. Ortadönemde (2-5 yıl) Mersin ekonomisine yönelik beklentileriniz/öngörüleriniz

  13. Orta dönemde (2-5 yıl) sektörünüze yönelik beklentileriniz/öngörüleriniz

  14. Kısa vadede yeni yatırım yapmayı ya da mevcut yatırımınızı büyütmeyi planlıyor musunuz? Hangi alanda? ( Yatırımdan kasıt sektördeki ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar, hisse senedi alınması gibi finansal yatırımlar dahil değil)

  15. Orta vadede yeni yatırım yapmayı ya da mevcut yatırımınızı büyütmeyi planlıyor musunuz? Hangi alanda

  16. Firmanın herhangi bir faaliyetini başka bir ile taşımayı ya da başka bir ilde ya da ülkede yeni bir yatırımı planlıyor musunuz? Cevabınız evet ise hangi il? Hangi ülke?

  17. Faaliyetlerinizi yürütürken aşağıda yer alan kurumlardan memnuniyet derecenizi belirtiniz.

  Gümrük Müdürlüğü :
  Liman Başkanlığı :
  Deniz Polisi :
  Kıyı Emniyet Müdürlüğü :
  Sahil Sağlık Tabipliği :
  Liman İşletme Müdürlüğü :
  Ulaştırma Bölge Müdürlüğü :
  Oda / Borsalar :

  18. (Varsa) Sorunlarınızın çözülmesi, sektörünüzün gelişmesi ve firmanızın daha başarılı olması için;

  a- Merkezi Yönetim kurumlarından (gümrük, ulaştırma, maliye vd) beklentileriniz nelerdir? (yatırım, mevzuat ve işlemler hakkında)


  b- Mersin Uluslararası Limanı’ndan beklentileriniz nelerdir?


  c- Belediyelerden beklentileriniz nelerdir? (yatırım ve hizmetler hakkında)


  d- Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan beklentileriniz nelerdir?

  19. Mersin’in ekonomik gelişimi, sektörünüzün gelişimi için hangi önemli yatırım ve kararların alınması gerekir, bu konudaki önerileriniz nelerdir?

  20. Firma personelinizin eğitim, sertifika vb. ihtiyacı var mı? Evet ise Mersin Deniz Ticaret Odası’nın firma personelinize hangi alanlarda eğitim, kurs, seminer sertifika programı düzenlemesini önerirsiniz?

  21. Sorunlarınızı MDTO’ya iletebiliyor musunuz? Cevabınız evet ise hangi kanallarla iletiyorsunuz?

  22. MDTO’ nın size hangi yollarla ulaşmasını istersiniz?

  23. Sorunlarınıza çözüm bulma oranı nedir?

  24. Sorunlarınızı muhatap olduğunuz kurum ve kuruluşlara iletebiliyor musunuz?

  25. Sorunlarınıza yönelik cevap alabiliyor musunuz ya da çözüm sağlanıyor mu?

  26. Mersin’de yürüttüğünüz ticari faaliyetlerle ilgili olarak yaşadığınız en önemli 3 sorun nedir?

  27. Mersin Deniz Ticaret Odasının faaliyetlerini geliştirebilmesi, iyileştirebilmesi için önerileriniz nelerdir?

  28. MDTO'nın faaliyetlerinin firmanıza olumlu katkısının olduğu bir durum oldu mu? (Bir başarı hikayesi, iyi uygulama örneği)

  Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.