188/21 "Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması İçin Başvuru Süresinin Uzatıldığı" hk.

188
03 Eylül 2021

SAYIN ÜYEMİZ, 

 

Malumunuz olduğu üzere, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 09/06/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereği üyelerin, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/09/2021) Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvurabileceği, yapılandırmaya başvuranlar üyelerin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (31/10/2021), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31/03/2022) ödemesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Son olarak, 27/08/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Yer Alan Başvuru ile İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 4420 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit sürelerinin de birer ay uzatıldığı belirtilmektedir.

 

Buna göre, üyelerin Kanundan faydalanmak için yapacağı başvuru süresi bir ay uzatılarak 31/10/2021 tarihine kadar, yapılandırmaya başvuranların borçlarının ilk taksit süresi ise bir ay uzatılarak 30/11/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

 

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?