ANILARDAN SEÇMELERLE MERSİN-2

10
ANILARDAN SEÇMELERLE MERSİN-2

Şinasi Develi’nin Mersin Deniz Ticareti dergisinde yer alan makaleleri 2013 yılında kitap haline getirilmiş ve Anılardan Seçmelerle Mersin adıyla yayınlanmıştı. O dönemde yayınlanmayan makaleler, Şinasi Develi’nin sonraki yazıları ile bir araya getirilerek yazarın ikinci kitabı olarak basıldı.

Anılardan Seçmelerle Mersin-2 adlı kitapta ilkinde olduğu gibi Yazar Şinasi Develi’nin gözünden “Eski Mersin” anlatılıyor. Toplam 22 ayrı makalenin yer aldığı kitapta; deniz hamamlarından kıraathanelere, Mersin’de yaşamış ünlü tüccarlardan Atatürk’ün Mersin ziyaretine, kentin işlek caddelerinden kaybettiğimiz tarihi eserlere, içme suyunun ilk kullanımından Latin harflerine geçişe kadar kentin kültürüne ve günlük yaşamına ilişkin kişi, olay ve mekanlar yazarın anılarıyla ve kendine has üslubuyla okuyucuya aktarılıyor.

Kitabın Künyesi

Adı                  : Anılardan Seçmelerle Mersin-2

Yazar              : H. Şinasi Develi

ISBN               : 978-605-137-6646

Yayın Tarihi   : Şubat 2018

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

MDTO Yayınları ANILARDAN SEÇMELERLE MERSİN-2 Şinasi Develi

Neredeyiz?