MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Bilgi Güvenliği Politikamız

Mersin Deniz Ticaret Odası; kurumsal bilgiyi, tüm destek iş sistemlerini, süreçlerini ve uygulamalarını koruma, sürdürme ve yönetme gerekliliği bilinci ile hareket eder.

Bilgi Güvenliği Politikası Kapsamında Mersin Deniz Ticaret Odası;

✓ Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip eder, yenilikleri kurum hizmetlerine dahil eder.
✓ Bilgi güvenliğine ilişkin riskleri değerlendirir ve yönetir.
✓ Hızlı, doğru, güvenilir ve kesintisiz bilgiye ulaşımı sağlamak için gerekli teknoloji ve altyapıyı oluşturur.
✓ Kurum personelinin bilgi güvenliği konusunda farkındalığını ve yetkinliklerini arttırmak için eğitime önem verir.