MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING

Gümrük Kartı İşlemleri

GÜMRÜK İŞLEMİ TAKİP KARTI NEDİR?

Üyemiz firmalarda gümrük takibi yapan personeller, Odamıza ilgili evraklarla başvurarak “Gümrük İşlemi Takip Kartı”nı çıkarttırmalıdırlar. Aksi takdirde hiçbir türlü Gümrük işlemi yapamazlar.

Gümrük İşlemi Takip Kartının çalınması veya kaybolması durumunda, kart sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeler ve ayrıca gazeteye verilecek kayıp ilanı ile birlikte Odamıza başvurup, yeniden kart çıkarttırması gerekmektedir.

Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi olan şirket personellerinin işten ayrılmaları/çıkarılmaları durumunda, Odamız a hitaben kişinin işten ayrıldığına dair yazılacak olan bir dilekçe ekine eklenecek Gümrük İşlemi Takip Kartı ile başvurulup, Odamıza bu durumun bildirilmesi gerekmektedir.

Gümrük İşlemi Takip Kartı almak isteyen, Gemi Acenteliği Yetki Belgesine sahip üyemiz firmalarda çalışan personeller, aşağıda belirtilen belgelerle Odamıza başvurmalıdırlar.

 

Gümrük İşlemi Takip Kartı Başvuru Evrakları 

1-MDTO Genel Sekreterliği’ne hitaben Dilekçe.

2-Gümrük İşlemi Takip Kartı Başvuru İşlem Dosyası.

Gümrük İşlemi Takip Kartı Başvuru İşlem dosyası; bir orijinal, bir nüsha olacak şekilde iki ayrı yarım kapak dosya içerisinde hazırlanmalıdır.

Birden fazla personeli için başvuru yapacak olan şirketlerin; şirkete ait evraklardan birer adet, başvuru yaptıkları personellerin her biri için birer adet olacak şekilde dosyalarını hazırlamaları gerekmektedir.

Dosya içerisinde sırası ile bulunması zorunlu evraklar aşağıdaki sıralanmıştır.

1- C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na hitaben Dilekçe

2- Gemi Acenteliği Yetki Belgesi Fotokopisi

3- Şirket temsilcisine ait noter onaylı imza sirküleri

4- Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden son 1 ay içerisinde alınmış)

5- Taahhütname (Şirket Antetli Kağıdına Basılmış Kaşeli ve Yetkili İmzalı Tarih Belirtilmiş)

6- Kart alacak kişi şirket ortağı ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

7- Kart alacak kişi şirket ortağı ise Bağ-kur’lu olduğunu ve borç durumunu gösteren belge

8- Gümrük takibi yapılacağının belirtildiği Noter Onaylı Vekaletname

9- 1 adet Fotoğraf (Sadece orijinal dosyaya konacaktır ve Vesikalık Fotoğrafın 4,5×6 ölçülerinde olması gerekmektedir. )

10- C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11- Nüfus Kayıt Örneği (E- Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

12- Son 3 aya ait SGK Hizmet Dökümü (Toplam 90 Günü tamamlamış olma şartı aranmakta olup, Her ay ayrı ayrı olacak şekilde E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

13- Adına Gümrük İşlem Takip Kartı düzenlenecek kişi/kişilere ait noter onaylı imza beyanı

14- Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden, son 1 ay içerisinde alınmış, arşiv kaydını gösterir barkodlu)

15- İkametgâh İlmühaberi (E-devlet üzerinden, son 1 ay içerisinde alınmış, barkodlu)

16 Odamıza hitaben yazılacak (dilekçe örneği)

17- Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak (dilekçe örneği)

18-Taahhütname

Gümrük İşlemi Takip Kartı Kaybolması Halinde Ne Yapılır? 

Kart sahibi, gazeteye verilen kayıp ilanı ile birlikte yukarıda açıklanan evrakları tekrar hazırlar.

Bu evraklarla hazırlanan işlem dosyası tekrar Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir.

Dilekçe Örneği

Kart Sahibi Personel İşten Ayrıldığında Ne Yapılır? 

8 Mayıs 2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri-Seri No:71)” kapsamında söz konusu kartlar, iptal edilmelidir.

Bunun için;

  1. İşten ayrılan personel kartını çalıştığı firmaya vermişse, aşağıdan ulaşılabilen dilekçe ve Gümrük İşlemi Takip Kartı ile Odamıza başvurularak iade edilmektedir.
  2. İşten ayrılan personel kartını çalıştığı firmaya herhangi bir nedenden dolayı verememişse, aşağıdan ulaşılabilen dilekçe ile Odamıza başvurularak kartın iptali istenmelidir.

Kart mevcut ise, (buradan ulaşılabilen dilekçe)

Kart mevcut değilse, (buradan ulaşılabilen dilekçe )

Yukarıda bahsedilen ilgili mevzuat gereği, kartın iptali hususu Odamız tarafından Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.