İSTATISTIK VE ARAŞTIRMA SERVISI MEMURU

Adı: Zeynep BEZEK
Telefon: 0.324 327 00 70/ 126
E-posta: zbezek@mdto.org

İSTATISTIK MEMURU

Adı: Duran BİRİNCİ
Telefon: 0.324 327 70 00/ 127
E-posta: dbirinci@mdto.org