MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Kalite & Akreditasyon

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi, odaların iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlamaktadır. Sistem ilk olarak 2001 yılında “Akreditasyon Sistemi, Türk Oda/Borsa Geliştirme Projesi TOGP I” kapsamında EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği iş birliği ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da dikkate alınarak kurulmuştur. Bu kalite sistemi sayesinde, Türk Oda/Borsalarının genel performansı ve organizasyonlarının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik açık ve net bir yol haritası çizilmiştir. 2005 yılına kadar İngiltere Odalar Birliği iş birliği ile desteklenen Oda Akreditasyon Sistemi 2008 yılında Borsaların da sisteme dâhil edilmesiyle genişleyerek Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır. Oda/Borsaların üyelerine verdiği hizmetlerde standardizasyonun sağlanabilmesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/Borsalarımızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında da önemli bir görev üstlenmektedir.

Akredite Oda/Borsa Nedir?

Akreditasyon Sürecine başlayan Oda/Borsalar; Akreditasyon Standardını oluşturan Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslararası Ticaret, Borsacılık Faaliyetleri başlıkları altındaki 103 kriterden bağımsız denetçi kuruluşlarca denetlenerek akreditasyon statüsü kazanırlar. Akredite Oda/Borsalar da söz konusu kriterlerden her üç yılda bir yeniden denetlenerek sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma noktasında performans ölçümüne tabi tutulurlar. Akreditasyon değerlendirmesi sonucunda alınan puanlara göre A-B ve C kategorisi olarak Odalar TOBB ve Türk Loydu tarafından yapılan denetimler sonucunda Akredite edilmektedir. Mersin Deniz Ticaret Odası 2010 yılında Akreditasyon Sistemi kapsamında gereklilikleri yerine getirerek “Akredite Oda” unvanı almaya hak kazanmıştır. Kurumsallaşma yolunda kendisini her yıl biraz daha ileri taşıyan Mersin Deniz Ticaret Odası ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin belgesine sahip olup, yetki sınırları içerisinde denizcilik sektörü başta olmak üzere Mersin ilinin sosyal ve ekonomik hayatına katkılar sunarak faaliyetlerini sürdürmektedir.