MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ
 
5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 24’üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği’nin  5.maddesinde;  “Üyenin Odaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da Yıllık Aidat denir. Üyeler Odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için Yıllık Aidat ödemekle yükümlüdür” denilmektedir. Buna göre; Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Ücreti aşağıda belirtilen sermaye ve özvarlık aralığına göre alınır.
 
 
 DERECEYE ESAS MEBLAĞ
DERECELER

(SERMAYE VE ÖZVARLIĞA GÖRE)            ÜCRETİ

KAYITYILLIK AİDAT
Fevkalade100.000.-TLveyukarısı2.400.-TL  1.800.-TL
180.001.-TL99.999.-TL2.200.-TL  1.600.-TL
260.001.-TL80.000.-TL2.000.-TL  1.500.-TL
350.001.-TL60.000.-TL1.800.-TL1.300.-TL
425.001.-TL50.000.-TL1.600.-TL1.250.-TL
510.001.-TL25.000.-TL1.400.-TL1.200.-TL
6110.000.-TL1.350.-TL1.010.-TL
Y.Derece(Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri LTD./A.Ş)1.350.-TL—–
 
 
 
• Oda Kayıt Ücretleri kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.
• Yıllık Aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.
• Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.
 
Not: 24/06/2023 tarih ve 32231 ssayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile belirlenen asgari ücret tutarı doğrultusunda; kayıt ücretlerinde, 25.07.2023 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile artış yapılmıştır.