Kruvaziyer ve yolcu gemilerinden alınacak Navlun Hasılatı Oda Payları, Oda Meclisimizin 15 Temmuz 2004 tarihinde yapmış olduğu toplantıda belirlenmiş olup, uygulama 01 Temmuz 2004 tarihinden itibaren geçerlidir.

Odamız tarafından konu hakkında yayınlanan sirkülere ulaşmak için lütfen aşağıdaki dosyayı açınız.

16.07.2004 tarih ve 186/04 Sayılı Sirküler