LİMAN KENTLERİNDE DEĞİŞİMİ YÖNETMEK “MERSİN’İN GELECEĞİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLER” PANEL VE BİLDİRİLER KİTABI

5
LİMAN KENTLERİNDE DEĞİŞİMİ YÖNETMEK “MERSİN’İN GELECEĞİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLER” PANEL VE BİLDİRİLER KİTABI

Bu eser, 12 Mart 2013 tarihinde Odamız sponsorluğunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi, MEÜ. Mimarlık Fakültesi, Mimarlar Odası Mersin Şubesi işbirliğinde düzenlenen Liman Kentlerinde Değişimi Yönetmek “Mersin’in Geleceğine İlişkin Perspektifler” adlı panelde sunulan bildirileri ve gündeme gelen tartışmaları içermektedir.

Kitabın Künyesi

Adı : Liman Kentlerinde Değişimi Yönetmek “Mersin’in Geleceğine

İlişkin Perspektifler” Panel ve Bildiriler Kitabı

Derleyen : Nida Naycı

ISBN : 978-605-137-418-5

Yayın Tarihi : Eylül- 2014

Yayınlayan : Mersin Deniz Ticaret Odası

MDTO Yayınları LİMAN KENTLERİNDE DEĞİŞİMİ YÖNETMEK “MERSİN’İN GELECEĞİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLER” PANEL VE BİLDİRİLER KİTABI

Neredeyiz?