Mehmet Levent DİPÇİN Meclis Başkanı
Mişel ŞAŞATİ Meclis Başkan Yardımcısı
Ayla HARP Meclis Katip Üyesi
Mustafa Cihat LOKMANOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
Jozef ATAT Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Atahan ÇUKUROVA Yönetim Kur. Sayman Üyesi
Bedii CANATAN Yönetim Kurulu Üyesi
İskender BOTROS Yönetim Kurulu Üyesi
Filip TAHİNCİ Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi
Özcan BARUT Meclis Üyesi
Ali AVCI Meclis Üyesi
Orhan HAŞİMOĞLU Meclis Üyesi
Celal KARADAVUT Meclis Üyesi
Nebil TAŞÇI Meclis Üyesi
İbrahim KİTAPÇI Meclis Üyesi
Ali KÜÇÜK Meclis Üyesi
Ertuğ Kemal YILMAZ Meclis Üyesi
Durmuş Ali TURUR Meclis Üyesi
Fuat ÖZDEMİR Meclis Üyesi
M.Orhan GÜRSOY Avukat