1. DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ

Gemi İnşa Mühendisi ve Yazar Fatih Yılmaz’ın Araştırma-İnceleme kategorisinde yer alan kitabı ‘Denizcilik ve Gemi İnşa Sektörü’ adıyla Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları arasında yerini almıştır.

Ülkemiz denizcilik sektörü ve endüstrisinin geliştirilmesine yönelik analiz ve önerilerle zenginleştirilmiş 36 ayrı makaleden oluşan bu yayını denizcilik camiamızın ilgisine sunuyor, kitabın denizcilik sektörümüzde yapılacak yeni çalışmalar ve araştırmalara ilham kaynağı olmasını diliyoruz.

Kitabın Künyesi

Adı                  : Denizcilik ve Gemi İnşa Sektörü

                         (Araştırma-İnceleme)

Yazar              : Fatih Yılmaz

ISBN               : 978-605-137-201-3

Yayın Tarihi   : Şubat 2013

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

01_Denizcilik_ve_GemiInsa_Sektoru
DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ

2. OSMANLI DENİZ TİCARETİNİN YÜKSELEN DEĞERİ MERSİN (1812-1922)

Bugün,  ‘Doğu Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri’ olarak tanımlanan Mersin’i bu konuma taşıyan ticari hayatın oluşumunu ve tarihi mirasımız olan deniz ticaret kültürümüzü bilmek, belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak bilinci ve sorumluluğuyla çalışmayı kitaba dönüştüren Mersin Deniz Ticaret Odası, eseri tüm araştırmacıların ve ilgililerin hizmetine sunuyor.

“Kalbimin yarısı dünyanın hayran olduğu yaşadığım şehir İstanbul, diğer yarısı doğduğum şehir Mersin’dir. Şehrine ve kültürüne sahip çıkmak bizlerin en büyük görevidir” diyen Yazar Mehmet Mazak, kitabın amacını  “19. yüzyılda Mersin’in yepyeni bir kent ve Osmanlı deniz ticaretinin yükselen değeri olarak ortaya çıkışını, döneme ait belgeler eşliğinde ele almak ve Mersin’in kent kimliği kazanmasında Mersin Limanı ve deniz ticaretinin etkisi ile beraber, Mersin’in Osmanlı deniz ticareti içindeki yerini anlayabilmemizi sağlayacak tespitlere ulaşabilmek “ olarak açıklıyor.

Altı bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde genel olarak Türk denizcilik tarihine, ikinci bölümde, Mersin’in genel tarihine ve kuruluşunda etkili olan iç ve dış dinamiklere yönelik bilgilere yer veriliyor.

Üçüncü bölüm; Osmanlı deniz ticaretinin yükselen değeri olarak, Mersin’deki deniz ticaretine ve deniz ticaretinin Mersin’in kentsel gelişimindeki etkisine yönelik bulguları içeriyor.

Dördüncü bölüm, 19. yüzyılda Mersin’de deniz ticaretine ilişkin bilgiler içerirken, beşinci bölümde, 1850-1922 yılları arasında Mersin’de sosyal yapı ve gündelik hayata dair izler okuyucuya aktarılıyor.

Kitabın altıncı bölümünde ise, Mersin denizcilik tarihi ve kültürü ile ilgili genel bir değerlendirmeyi kapsayan sonuç bölümü yer alıyor. Son bölümde ise  Mersin Limanı ve iskeleleri ile Osmanlı arşiv belgelerinden orijinal belgelere ve transkripsiyonuna yer veriliyor.

Kitabın Künyesi

Adı                  : Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin (1812-1922)

Yazar              : Mehmet Mazak

ISBN               : 978-605-137-239-6

Yayın Tarihi   : Mart 2013

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

02_Osmanli_Deniz_Tic_Yukselen_Deger_Mersin
OSMANLI DENİZ TİCARETİNİN YÜKSELEN DEĞERİ MERSİN (1812-1922)
03_Anilardan_Secmelerle_Mersin
ANILARDAN SEÇMELERLE MERSİN

3. ANILARDAN SEÇMELERLE MERSİN

Araştırmacı Yazar Şinasi Develi’nin Mersin Deniz Ticareti dergisi için kaleme aldığı  çalışmalar ve dergiden bağımsız olarak hazırladığı makaleler, MDTO tarafından kitaplaştırılarak, “Anılardan Seçmelerle Mersin” adıyla yayınlandı.

Develi bu kitabında , “15 bin insanın yaşadığı cici bir kent… İnsanların geçimleri iyi. Zengin de fakir de az. Kimse kimseyi haset etmiyor…Tramvay bile var…Ticari hayatta söz geçerli… Nadiren Kambiyal denilen senet tanzim ediliyor… Hanımlar gece de olsa cadde ve sokaklarda yalnız gezebiliyor…” diye tanımladığı Eski Mersin’i araştırmaları, anıları ve gözlemlerine dayanarak anlattı.

Develi’nin Mersin tutkusunun bir yansıması olarak kaleme aldığı yazılarında ticaretten eğitime, iskelelerden tüccar hanlarına, sinemalardan spor aktivitelerine ve sağlık koşullarına kadar Mersin’in ekonomik, sosyal ve kültürel tarihine ışık tutacak ilginç bilgiler yer alıyor.

Kitabın Künyesi

Adı                  : Anılardan Seçmelerle Mersin

Yazar              : H. Şinasi Develi

ISBN               : 978-605-137-295-2

Yayın Tarihi   : Ekim 2013

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

04_Refah_Faciasi
REFAH FACİASI

4. REFAH FACİASI

Araştırmacı Yazar Osman Öndeş’e ait Refah Faciası isimli eserde 73 yıl önce, 23 Haziran 1941 gecesi Mersin’den açılan, açıldıktan kısa bir süre sonra batırılan Refah Şilebinin ve patlamada şehit olan 147 askerin hazin öyküsü anlatılıyor. Geminin kimler tarafından batırıldığına ilişkin bugüne kadar çeşitli tezler gündeme gelse de Osman Öndeş, Türk, İtalyan ve İngiliz Deniz Kuvvetleri arşivlerine dayanarak hazırladığı Refah Faciası adlı bu kitabında konuyu açıklığa kavuşturuyor, Refah’ı İtalyan sualtı komandolarının batırdığını ortaya koyuyor.

 

Kitabın Künyesi

Adı : Refah Faciası

Yazar : Osman Öndeş

ISBN : 978-605-137-359-1

Yayın Tarihi : Mayıs 2014

Yayınlayan : Mersin Deniz Ticaret Odası

5. LİMAN KENTLERİNDE DEĞİŞİMİ YÖNETMEK “MERSİN’İN GELECEĞİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLER” PANEL VE BİLDİRİLER KİTABI

Bu eser, 12 Mart 2013 tarihinde Odamız sponsorluğunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi, MEÜ. Mimarlık Fakültesi, Mimarlar Odası Mersin Şubesi işbirliğinde düzenlenen Liman Kentlerinde Değişimi Yönetmek “Mersin’in Geleceğine İlişkin Perspektifler” adlı panelde sunulan bildirileri ve gündeme gelen tartışmaları içermektedir.

Kitabın Künyesi

Adı : Liman Kentlerinde Değişimi Yönetmek “Mersin’in Geleceğine

İlişkin Perspektifler” Panel ve Bildiriler Kitabı

Derleyen : Nida Naycı

ISBN : 978-605-137-418-5

Yayın Tarihi : Eylül- 2014

Yayınlayan : Mersin Deniz Ticaret Odası

05_Liman_Kentlernde_degisimi_yonetmek
LİMAN KENTLERİNDE DEĞİŞİMİ YÖNETMEK “MERSİN’İN GELECEĞİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLER” PANEL VE BİLDİRİLER KİTABI
  1. İNGİLİZ KONSOLOSLUK BELGELERİNDE MERSİN VE İSKENDERUN LİMANLARI

-Limanlar, Denizcilik, Ticaret-

Araştırmacı Meslek Yazarı Osman Öndeş’in “İngiliz Konsolosluk Belgelerinde Mersin ve İskenderun Limanları “ adlı eseri, Mersin Deniz Ticaret Odası  tarafından yayımlandı.

Yazar, bu eseri Büyük Britanya İmparatorluğu diplomatik merkezlerince 1914’e kadar yayımlanan “Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance” raporlarından yararlanarak meydana getirdi. Öndeş, çalışmasına dayanak oluşturan bu raporlarda, 1888-1914 yıllarında İskenderun ve Mersin limanlarının ve bu bölgedeki Osmanlı liman kentlerinde denizcilik, ticaret ve diploması yaşamının resmedildiğini  belirtiyor, bu iki limanın bölgesel olarak ne denli önemli deniz kapıları olduğunun ortaya konulduğunu söylüyor.

1888-1914 yıllarında Doğu Akdeniz’in iki öncü limanına ait bu temel eserin denizcilik ve tarih araştırmalarına yararlı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Kitabın Künyesi

Adı                  : İngiliz Konsolosluk belgelerinde Mersin ve İskenderun

Limanları -Limanlar, Denizcilik, Ticaret-

Yazar              : Osman Öndeş

ISBN               : 978-605-137-427-7

Yayın Tarihi   : Aralık-2014

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

06_IngilizKonsolosluk_Belglerinde_Mersin
İNGİLİZ KONSOLOSLUK BELGELERİNDE MERSİN VE İSKENDERUN LİMANLARI
PAMUĞUN ÇOCUĞU MERSİN ve MERSİN İSKELELERİ

7. PAMUĞUN ÇOCUĞU MERSİN ve MERSİN İSKELELERİ

Yazar Semihi Vural tarafından kaleme alınan “Pamuğun Çocuğu Mersin ve Mersin İskeleleri” adlı eser, Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından kitap haline getirildi.

Semihi Vural’ın “Bilinmeyen Mersin” üçlemesinin “Yumuktepe” ve  “Sikkelerde Yaşayan Zephyrion”dan sonra basılan bu son kitabı, Mersin iskelelerini konu alıyor.

Gerçek bir Mersin sevdalısı olan Semihi Vural, kitabıyla Mersin’in yakın tarihine ışık tutuyor. Kitabında okurlarına modern Mersin’in kuruluşunu ve kentleşme sürecini anlatan Vural, tarihimize tanıklık etmiş kültürel öğelerin kayboluşuna da dikkat çekiyor.

Bugün Doğu Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olarak tanımladığımız Mersin Limanımızın, varlığını eski Mersin’deki irili ufaklı iskelelere borçlu olduğunu söyleyen Yazar Semihi Vural, yok olan iskelelerin öyküsünü belgeler, sözlü anlatılar, planlar ve fotoğraflara dayandırarak okuyucu ile buluşturuyor.

Bugün var olmayan iskele alanlarını eski kent planlarına ve bugünkü Mersin’in hava fotoğraflarına işaretleyen Yazar Semihi Vural, bu yolla eski Mersin’in okuyucunun zihninde canlanmasına da imkan tanıyor.

Kitabın Künyesi

Adı : Pamuğun Çocuğu Mersin Ve Mersin İskeleleri

Yazar : Semihi Vural

ISBN : 978-605-137-504-5

Yayın Tarihi : Aralık 2015

Yayınlayan : Mersin Deniz Ticaret Odası

08_Iskeleden_Modern_Liman_Insasi
İSKELEDEN  MODERN LİMANIN İNŞASINA MERSİN LİMANI

8. İSKELEDEN  MODERN LİMANIN İNŞASINA MERSİN LİMANI

Mersin Üniversitesi  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı İbrahim Halil Aytar’ın Mersin Limanı’nı konu alan doktora tezi Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından kitap haline getirildi.

 

“İskeleden  Modern Limanın İnşasına Mersin Limanı” isimli eserde bir liman kenti olarak Mersin,  19. yüzyılın ilk çeyreğinden mevcut limanın temelinin atıldığı 1954 yılına kadar iç ve dış gelişmelerin ışığında detaylı olarak inceleniyor.  Bu süreçte gerçekleşen tarihi olaylar, kentteki nüfus hareketleri, iskeleler, inşa edilen kamu binaları, modern limanın kurulması için yapılan teşebbüsler ve mevcut limanın inşası aşamaları, Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri, Tarsus Şeriye Sicilleri, Salnameler başta olmak üzere pek çok önemli kaynağa dayandırılarak kapsamlı olarak ele alınıyor.

KİTABIN KÜNYESİ

 Adı                  : İskeleden Modern Limanın İnşasına Mersin Limanı

Yazar              : Dr. İbrahim Halil Aytar

Yayın Tarihi   : Ağustos 2016

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

ISBN               : 978-605-137-557-1

9. MERSİN ANTİK KİLİKYA LİMANLARI

Yazar Semihi Vural ve Meriç Alkan tarafından kaleme alınan bu eserde, ünlü denizciler, gezginlerden aktarımlarla Mersin kıyılarında bulunan 40’a yakın antik liman kenti hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Semihi Vural ve Gündüz Artan tarafından 1990’lı yıllarda ele alınan ve Mersin Deniz Ticareti dergisinde Mersin Limanları adıyla yayınlanan yazı dizisinden hareketle hazırlanmış olan bu eserde kıyılarımızdaki irili ufaklı antik yerleşimlere ait bilgiler, yeni veri ve arkeolojik bulguların ışında güncellenerek daha ayrıntılı olarak okuyucuya sunulmuştur.

KİTABIN KÜNYESİ

Adı                  : Mersin Antik Kilikya Limanları

Yazar              : Semihi Vural, Meriç Alkan

ISBN               : 978-605-137-651-6

Yayın Tarihi   : Aralık 2017

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

MERSİN ANTİK KİLİKYA LİMANLARI
  1. ANILARDAN SEÇMELERLE MERSİN-2

Şinasi Develi’nin Mersin Deniz Ticareti dergisinde yer alan makaleleri 2013 yılında kitap haline getirilmiş ve Anılardan Seçmelerle Mersin adıyla yayınlanmıştı. O dönemde yayınlanmayan makaleler, Şinasi Develi’nin sonraki yazıları ile bir araya getirilerek yazarın ikinci kitabı olarak basıldı.

Anılardan Seçmelerle Mersin-2 adlı kitapta ilkinde olduğu gibi Yazar Şinasi Develi’nin gözünden “Eski Mersin” anlatılıyor. Toplam 22 ayrı makalenin yer aldığı kitapta; deniz hamamlarından kıraathanelere, Mersin’de yaşamış ünlü tüccarlardan Atatürk’ün Mersin ziyaretine, kentin işlek caddelerinden kaybettiğimiz tarihi eserlere, içme suyunun ilk kullanımından Latin harflerine geçişe kadar kentin kültürüne ve günlük yaşamına ilişkin kişi, olay ve mekanlar yazarın anılarıyla ve kendine has üslubuyla okuyucuya aktarılıyor.

Kitabın Künyesi

Adı                  : Anılardan Seçmelerle Mersin-2

Yazar              : H. Şinasi Develi

ISBN               : 978-605-137-6646

Yayın Tarihi   : Şubat 2018

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası

10_Anilardan_Secmelerle_Mersin2
ANILARDAN SEÇMELERLE MERSİN-2
11_Turkiyenin_5Asirlik_LojistikTikanma
TÜRKİYE'NİN BEŞ ASIRLIK LOJİSTİK TIKANMA NOKTALARI
  1. TÜRKİYE’NİN BEŞ ASIRLIK LOJİSTİK TIKANMA NOKTALARI

Türkiye’nin Beş Asırlık Lojistik Tıkanma Noktaları adlı çalışmada Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktaları tespit edilerek, söz konusu tıkanmalar iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Tıkanmaların tarihsel arka planı ile mevcut durumunun ortaya konulduğu çalışmada söz konusu tıkanmaların Türk ihracatına etkileri de tartışılıyor.

Nuh Üstün’ün Ticaret Bakanlığı nezdinde de kabul görmüş çalışmasının son bölümünde tıkanmaların ne şekilde aşılabileceğine dair tartışmalar ve politika önerileri yer alıyor.

Kitabın Künyesi

Adı                  : Türkiye’nin Beş Asırlık Lojistik Tıkanma Noktaları

Yazar              : Nuh Üstün

ISBN               : 978-605-137-695-0

Yayın Tarihi   : Ekim 2018

Yayınlayan     : Mersin Deniz Ticaret Odası