Sirküler: 110/19                                                                                                                          08.03.2019

 

                                                                                SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Rusya Federasyonu ile İlgili Görüşlerin Odamıza İletilmesi Hk.

İlgi   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.03.2019 tarih ve 2466 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; önümüzdeki dönemde Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 16.Dönem Toplantısında gündeme getirilmesinde fayda görülecek hususlara ilişkin Odamız görüş ve taleplerinin gönderilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, Rusya Federasyonu ile ilgili konulardaki tespit, görüş ve önerilerinizin 18 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter