SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerine Yönelik Görüş Talebi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.01.2020 tarih ve 34221550-050.06.14-247 sayılı yazısı

İlgi yazı ile Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısının 20 Şubat 2020’de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, söz konusu toplantıda kullanmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde yaşanan sorun ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Protokolde yer alması talep edilen hususlara ilişkin görüşleri içeren bir bilgi notunun gönderilmesi talep edilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik ilişkilerimize yönelik görüş ve önerilerinizin 15 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks:0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter