SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 15.05.2020 tarih ve 4383 sayılı, “Irak Gümrük Muafiyetlerinin Durdurulduğu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter