ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Yurtdışından Gelen Kişilere Yönelik Uygulamada Yapılan Yeni Düzenlemeler Hk.

İlgi: Türkiye Hudut ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve 499 sayılı yazıları.

 İlgi yazıda; covid-19 ile ilgili bu güne kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından ülkemize Türk vatandaşlarının girişlerine izin verildiği ve bu kişilerin ülkemize girişleri sırasında yapılacak çalışmaların belirlendiği ve uygulamaya konulduğu, bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla gelen kişilerin Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara alınarak izole edildiği ve izlendiği belirtilerek, 18 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı bildirilmektedir.

 Bu çerçevede, yurt dışından ülkemize gelen kişilere hava, kara ve deniz hudut kapılarında yapılacak sağlık işlemlerinde uygulama değişikliğine gidildiği belirtilerek bu kişilerin;

 1- Gelen kişilerin muayenelerinin yapılması ve semptomlarının değerlendirilmesi, muayene yapılan kişilerin T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerinin eksiksiz olarak alınarak Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi (HSYS) sınır girişi bölümüne kaydedilmesi,

2- Yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişilerin 112 aracılığı ile belirlenen hastaneye yönlendirilmesi,

3- Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere ekte yer alan “Evde Vaka İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu” nun iki nüsha olarak imzalatılması, formun bir nüshasının imzalayan kişilere verilmesi ve evlerinde 14 günlük izolasyonlarının sağlanması gerektiği, belirtilmektedir.

 Diğer taraftan, daha önce Odamızca Valilik Makamından talep edilen, KKTC-Mersin ve KKTC-Taşucu limanları arasında çalışan gemi personelinin sefer aralarındaki zamanlarını evlerinde geçirerek 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar sefere devam edebilme konusu bu genelgede belirtilen hususlara dayanılarak Mersin Liman Mülki İdare Amirliğince çözüme kavuşturulmuştur.

 Buna göre, Mülki İdare Amirliğince KKTC-Mersin ve KKTC-Taşucu limanları arasında düzenli olarak çalışan ve ikametleri Taşucu ve Mersin olan gemi personeli vatandaşlarımızın, gemileri Taşucu ve Mersin limanlarına geldiğinde tekrar sefere kalkıncaya kadar geçen süreyi evlerinde izole olarak geçirebilecekleri ve 14 günlük süreyi beklemeden aynı gemiyle tekrar sefere devam edebilecekleri  konusunda ilgili kurumların talimatlandırılğı tarafımıza bildirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter