SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

Konu: Pakistan ile İkili İlişkilere Yönelik Bilgi Talebi Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.10.2019 tarih ve 34221550-720-9980 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ile muhatabı Pakistanlı Başbakan Danışmanı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde ikili görüşme gerçekleştirileceği bildirilerek, görüşme kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 14 Ekim 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter