SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.11.2019 tarih ve 34221550-720-10964 sayılı, “Hidrogradnja A.Ş. Firmasının Mal Varlığının Satılmasına İlişkin Kamu İhale Duyurusu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter