SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mersin-2 Hizmet Sahası Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 24.10.2019 tarih ve 72232613-145.02-E.3267 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile, Mersin-2 hizmet sahasını ilgilendiren 3,4 ve 5’inci maddelerdeki(MESBAŞ ve ATAŞ iskeleleri ile ilgili)  manevra risklerinin azaltılması için seyir, can, mal ve çevre emniyeti gereği kılavuzluğa tabi olduğu ve römorköre tabi olmayan gemilerin ilave römorkör yardımı alması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter